بلاگ

قفسه وسط یا خود ایستا ویژه

قفسه وسط این سیستم قفسه بندی بسیار کاربردی میباشد. این نوع قفسه قابلیت دسترسی آسان مشتری به اجناس را دارد و به صاحب فروشگاه اجازه استفاده بهینه ازفضای فروشگاه را میدهد. قفسه های دوطرفه شرکت سجاد باطراحی منحصر به فردخود بدون استفاده از ستون ولچکی های مزاحم به صاحب فروشگاه امکان استفاده از کل فضای…

سجاد لوگو

قفسه دیواری

مزایای قفسه بندی از مزایای تقسیم قفسه بندی میتوان به موارد زیر اشاره کرد : ۱ – استحکام خیلی بالا در طول های بسیار زیاد۲ – تنوع رنگ و سایز و ارتفاع و فاصله بین طبقات۳ – استفاده بهینه از فضای موجود در مقیاس سانتی متری۴ – عدم وجود ستون و لچکی که مانع دسترسی…

سجاد لوگو

قفسه وسط (خودایستا)

قفسه وسط این سیستم قفسه بندی بسیار کاربردی میباشد. این نوع قفسه قابلیت دسترسی آسان مشتری به اجناس را دارد و به صاحب فروشگاه اجازه استفاده بهینه ازفضای فروشگاه را میدهد. قفسه های دوطرفه شرکت سجاد باطراحی منحصر به فردخود بدون استفاده از ستون ولچکی های مزاحم به صاحب فروشگاه امکان استفاده از کل فضای…

سجاد لوگو

استند چیپس سوپرمارکت

امروزه قفسه و استند چیپس وپفک متحرک و استند چیپس و پفک ثابت در بین صاحبان سوپرمارکتها و فروشگاهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین علامتهای وجود یک سوپرمارکت در خیابان داشتن استند چیپس و پفک متحرک و یا ثابت و دیده شدن آن توسط عابران و ماشینهای در حال تردد می باشد. وجود قفسه چیپس و پفک…

سجاد لوگو

مزایا ویترین دوطرفه

ویترین دو طرفه اسکلت این مدل نیز پروفیل آهن بوده؛ اما تفاوت قابل توجه و بسیار کارآمد این ویترین فروشگاهی در این است که طبقه فوقانی این ویترین کاملا شیشه ای بوده و همانند ویترین شیشه ای بوده که معمولا برای فروش آدامس ها و شکلات ها و تنقلاتی مانند آلوچه و لواشک مورد استفاده…

سجاد لوگو

قفسه وسط(خودایستا)

قفسه وسط این سیستم قفسه بندی بسیار کاربردی میباشد. این نوع قفسه قابلیت دسترسی آسان مشتری به اجناس را دارد و به صاحب فروشگاه اجازه استفاده بهینه ازفضای فروشگاه را میدهد. قفسه های دوطرفه شرکت سجاد باطراحی منحصر به فردخود بدون استفاده از ستون ولچکی های مزاحم به صاحب فروشگاه امکان استفاده از کل فضای…

سجاد لوگو

استند چیپس متحرک

امروزه قفسه و استند چیپس وپفک متحرک و استند چیپس و پفک ثابت در بین صاحبان سوپرمارکتها و فروشگاهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین علامتهای وجود یک سوپرمارکت در خیابان داشتن استند چیپس و پفک متحرک و یا ثابت و دیده شدن آن توسط عابران و ماشینهای در حال تردد می باشد. وجود قفسه چیپس و پفک…

استند چیپس متحرک

امروزه قفسه و استند چیپس وپفک متحرک و استند چیپس و پفک ثابت در بین صاحبان سوپرمارکتها و فروشگاهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین علامتهای وجود یک سوپرمارکت در خیابان داشتن استند چیپس و پفک متحرک و یا ثابت و دیده شدن آن توسط عابران و ماشینهای در حال تردد می باشد. وجود قفسه چیپس و پفک…

سجاد لوگو

استند چیپس متحرک

امروزه قفسه و استند چیپس وپفک متحرک و استند چیپس و پفک ثابت در بین صاحبان سوپرمارکتها و فروشگاهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین علامتهای وجود یک سوپرمارکت در خیابان داشتن استند چیپس و پفک متحرک و یا ثابت و دیده شدن آن توسط عابران و ماشینهای در حال تردد می باشد. وجود قفسه چیپس و پفک…

سجاد لوگو

قفسه وسط یا خودایستا

قفسه وسط این سیستم قفسه بندی بسیار کاربردی میباشد. این نوع قفسه قابلیت دسترسی آسان مشتری به اجناس را دارد و به صاحب فروشگاه اجازه استفاده بهینه ازفضای فروشگاه را میدهد. قفسه های دوطرفه شرکت سجاد باطراحی منحصر به فردخود بدون استفاده از ستون ولچکی های مزاحم به صاحب فروشگاه امکان استفاده از کل فضای…

سجاد لوگو

استند چیپس سوپرمارکت

امروزه قفسه و استند چیپس وپفک متحرک و استند چیپس و پفک ثابت در بین صاحبان سوپرمارکتها و فروشگاهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین علامتهای وجود یک سوپرمارکت در خیابان داشتن استند چیپس و پفک متحرک و یا ثابت و دیده شدن آن توسط عابران و ماشینهای در حال تردد می باشد. وجود قفسه چیپس و پفک…